elektrownia wiatrowa amerykanka

To nie jest powszechnie znane, jak bardzo nasze fizyczne ciaa i ycie dla tej sprawy s pod wpywem naszych myli i emotions.Psychologist dr Dennis Waitley stwierdza, e ??jest dziesi cech, ktre identyfikuj cakowit zwycizc.

S Pozytywna Samowiadomo, pozytywna samoocena, pozytywne Wasna Wasna kontrola pozytywna motywacja, pozytywne Wasna Expectancy, Pozytywny Wasna Obraz, Pozytywny Wasna Kierunek, Positive Discipline samodzielne, Pozytywny Wasna Wymiary i pozytywne Wasna projekcji.

elektrownia wiatrowa amerykanka

Zauwaye, e adna z tych cech s odmiany fizycznej? Jednak wszystkie one maj niezwykle silny wpyw na wydajno fizyczn. Dr Waitley stwierdza, e ??najwaniejszym czynnikiem determinujcym sukces w kadym zadaniu, czy to sport, biznes, rodzina i ycie spoeczne lub cokolwiek jest Twj stosunek.

elektrownia wiatrowa amerykanka

Jestem pewien, e znasz ludzi, ktrzy maj mnstwo talentw. Ludzie, ktrzy s atletycznie utalentowany, artystyczne i twrcze, a nawet przystojny, ale pomimo tego, e nigdy nie mieszka a do ich potencjau, poniewa miaa rozwiny swoje wewntrzne cechy, ich postawa. Jestem pewien, e s wiadomi lub przeczyta lub sysza o tych nielicznych osb, ktre nie zostay obdarzone adnego specjalnego talentu, fizycznie, psychicznie i twrczo, a jednoczenie ze wzgldu na ich postawy, wzrosy one sta si bardzo skuteczne w wybranych przez nich kariery.

Czy istnieje fizyczna usprawiedliwienia dla nie wykonujc na wyszy poziom we wszystkich aspektach swojego ycia? Gwarantuj, e kade niepowodzenie, ktre kiedykolwiek miaem, to w swojej karierze, nauki, sportu, relacje czy co byo ze wzgldu na nisk wydajno swoich myli i uczu w tym czasie. We jog d Memory Lane i pamitaj wydarzenia, ktre mona sklasyfikowa jako negatywne. Jakie byy twoje myli i uczucia, jak w tym czasie?

– autor artykuu