elektrownia wiatrowa biznes

Napisa przekonujce Fiction – Artyku Szsty

Na prob wielu przyjaci i kolegw, ja zamaem podrcznik, napisa przekonujce FICTION w liczbie 1500 (plus lub minus) artykuw na sowo eZine lekko uaktualniania ich jak id. Mam nadziej, e zebra troch dobra od nich i mam nadziej, widz swoje powieci na pkach i stojakach, wraz z moim 20 powieci i 2 dziaa non-fiction, a moja ona w cigu 50 romantycznej suspensu i historycznych romansw.

Pamitaj, jak to czytasz, to jest napisane, patrzc na zachodni i historicals jako przykady jednak tych przepisw, o ile nie zaznaczono inaczej, maj zastosowanie do wszystkich gatunkw …

Historyczna? W historycznym jest w zasadzie kada powie si w przeszoci. Jaki jest dokadny czas przerwy, e wyznacza historyczne od wspczesnego?

elektrownia wiatrowa biznes

Generalnie wspczesny ustawiony jest teraz. Historyczny mieci si w przeszoci.

Czy era Wietnam „przeszo?” To zaley od interpretacji edytora. Powiedziabym Winds of War jest zabytkowy, pooony w W.W.II. John Jakes wspaniaej serii, The Bastard, etc., etc., jest najlepszym przykadem prawdziwych historicals mog da. James Mitchner na Hawaje, Chesapeake i Centennial s wietnymi przykadami. James Clavel w Tai-Pan i Shogun s rwnie jednymi z najlepszych w gatunku. Istniej rwnie romanse historyczne i wiele jego podgatunkw; i historicals e kopa ca drog z powrotem do czasw prehistorycznych-niektre z nich, jak Klanu niedwiedzia jaskiniowego byy ogromnie popularne. I tak rozpocza si nowa powie podgatunek.

Zasadniczo rnica midzy historycznym zestaw w starym Zachodniej lub Niektrzy nazywaj to powie na Zachodzie-and western, to dugo. Historyczna powinna wynosi okoo 130 tysicy sw, czyli ponad dwa razy duej ni zachodnia.

Moja powie Rush do Przeznaczenia, jest historycznym.

– autor artykuu