elektrownia wiatrowa budowa i dzialanie

Kiedy zdaem sobie spraw, e nie mog zrobi ycie sprawiedliwoci Beale w jednym krtkim (130000 Word) powieci, postanowiem napisa tylko pierwsz poow swojego ycia, a koczy opowie o udanym podejmowaniu Kalifornii spenienia Manifest Przeznaczenia i z realizacj Beale’a badania dla pierwszego wagonu kad pogod drodze do pastwa. Zjednoczenie, jak kto woli, w kraju i kulminacji nie Beale jest.

Majc to na uwadze, usiadem z trzynastu tomw w pokrgu za moje krzeso. Te trzy biografie Beale byy najczciej sign, ale inne biografie (Kit Carson, Fremonta itp) znaleli si w zasigu rki. Miaem te Bancroft i inne historie, w tym dwa hiszpaskim historii. Chciaem opowiedzie histori rewolucji Kalifornii z obu stron.

Za kadym razem, by ustali, co scena spad next (oznaczanie motywowane „utrzymujc wzruszajc histori”) chciabym sign mojego materiau zasobw i czyta tego konkretnego segmentu, jeli jest objte, w kadym z tych trzynastu tomw. Nie prbowaem i czyta je z wyprzedzeniem i przechowywa notatki, chocia czytam je wszystkie z wyprzedzeniem, aby uzyska smak czowieka i czasu. Dlaczego nie przechowywa Studious notatki? Bo nie wiem, czy miaem zamiar uy konkretnej sceny lub segment z jego ycia, a to byby czasem straconym.

elektrownia wiatrowa budowa i dzialanie

I udao si, e nawet wybitni uczeni historycznych jest bardzo zrnicowana w raportowaniu historycznego. Miaem okoo piciu rnych numerw za mier w wyniku bitwy pod San Pasqual, jak na przykad. Co dobrego by to zrobi, by utrzyma sprzecznych notatki. Ale nie odstrasza. Postanowiem, co uwaaem za najdokadniejszy z materiau pod rk, a opata naprzd.

Nigdy nie zapominaj, e pierwszym obowizkiem jako fiction czy powieci pisarza jest bawi. Nie chciaem napisa kolejn biografi Beale, ktre zostay wykonane i dobrze, trzy razy.

– autor artykuu