Elektrownia wiatrowa

Elektrownia wiatrowa to jedna z elektrowni, która wykorzystuje alternatywne źródło energii i wytwarza energię elektryczną przy pomocy turbin wiatrowych, które są napędzane energią wiatru. Jest to energia ekologiczna, czysta, ponieważ przy jej produkcji nie jest spalane żadne paliwo. Jest to elektrownia, która budzi kontrowersje jeżeli chodzi o oddziaływanie na środowisko. Obecnie około 3% światowego zapotrzebowania na energię jest pokrywana z energii wiatrowej.

Wyróżniamy kilka typów elektrowni wiatrowych. Możemy wyróżnić takie ze względu na zastosowanie ? przydomowe lub przemysłowe, na jej moc ? mikro, małe i duże oraz na lokalizację ? lądowe i morskie.

Elektrownie, które używamy na potrzeby domowe są zazwyczaj małe lub mikro. Mikro elektrownie, to takie, które mają moc do 100 W, a małe od 100 W do 50 kW. Przydomowa elektrownia nie służy zawsze do wytwarzania energii dla jednego domostwa, ale również do kilku domostw. Są one montowane w pobliżu odbiorców energii. Z dużych elektrowni najczęściej korzystają zakłady przemysłowe lub są przystosowane do sprzedaży energii. Duża elektrownia, to tak, która wytwarza moc powyżej 50 kW.

– autor artykułu