Bardzo często słyszymy, że powinniśmy korzystać z alternatywnych, ekologicznych źródeł energii, ponieważ dotychczasowe zapasy ropy naftowej, węgla, gazu ziemnego i uranu skończą się za jakiś czas, a my nadal będziemy potrzebować energii. W takim razie z czego korzystać? Otóż z energii odnawialnej, czyli z energii wiatrowej, słonecznej, pływów morskich, fal morskich, geotermalnej. Są to zasoby, które samie się odnawiają.

Obecnie odnawialne źródła energii zaspokajają około 10% zapotrzebowania energetycznego na świecie. Cieszy nas, że jest to 10%, ale cieszylibyśmy się bardziej, gdyby to było jeszcze więcej.

Od kiedy alternatywne źródła energii są tak popularne? Otóż od momentu , kiedy sobie uświadomiliśmy, że konwencjonalne źródła energii kiedyś się skończą oraz że zagrażają one bardzo często środowisku. Od XXI wieku zaczęły bardzo intensywnie wzrastać inwestycje w odnawialne źródła energii. Spowodowane to jest spadkiem cen, zanieczyszczeniem środowiska, globalnym ociepleniem, wyczerpywaniem się zasobów. Mimo istnienia dużej zrzeszy przeciwników, to temat źródeł odnawialnych jest szeroko promowany.

Jednym z takich alternatywnych źródeł jest energia siły wiatru. Pokrywa ona 15% całkowitej produkcji energii odnawialnej na świecie. Właśnie o tej energii głównie jest skoncentrowany nasz portal.

– autor artykułu